Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
w związku z pomiarem temperatury ciała realizowanym w Dziennym Domu Senior+ w Lądku-Zdroju

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych jest: Kierownik Ośrodka Pomocy Połecznej, z siedzibą w Lądku-Zdroju, ul. Ludwika Zamenhofa 2, 57-540 Lądek-Zdrój.

2.Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:  iod.opsladek@gmail.com, a także korespondencyjnie na adres Ośrodka Pomocy Połecznej, ul. Ludwika Zamenhofa 2, 57-540 Lądek-Zdrój.

3.Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie pomiaru temperatury ciała uczestników terapii zajęciowej oraz pracowników w Dziennym Domu Senior+ w Lądku-Zdroju wchodzących do budynku.

4.Podstawa prawna przetwarzania danych: Rekomendacje dla placówek wsparcia dziennego wydane przez Państwową InspekcjęSanitarną w związku z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych lub na polecenie wojewody na podstawie art. 11 ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. 2020 poz. 374 ).

5.Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Odczytane dane nie będą podstawą profilowania oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

6.Okres przechowywania danych: dane dotyczące temperatury ciała nie są rejestrowane ani przechowywane.

7.W związku z pomiarem temperatury ma Pani/Pan prawo do:

żądania wglądu do danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Konkursy