Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek osłonowy – złóż wniosek!

Utworzono dnia 25.01.2022

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę gospodarstwie wieloosobowym.

Gospodarstwo domowe tworzą:

• osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);

• osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania dodatku osłonowego, obowiązuje tzw. zasada „złotówka za złotówkę”, gdzie wysokość należnego świadczenia ulega obniżeniu o kwotę przekroczenia przeciętnego miesięcznego dochodu. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł dodatek osłonowy nie będzie przysługiwał.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

• 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

• 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

• 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

• 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

* Kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków tj.

• 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

• 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

• 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

• 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jaki dochód jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego?

• dla wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2020 roku

• dla wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku.

Terminy wypłat

Dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca oraz do 2 grudnia.

W przypadku, gdy złożenie wniosku nastąpi po 31 stycznia skutkuje jednorazową wypłatą świadczenia w terminie do 2 grudnia.

Jeśli wniosek zostanie złożony po 31 października, nie zostanie rozpatrzony.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Jeżeli we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego podasz adres poczty elektronicznej (do czego gorąco zachęcamy), prześlemy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na ten adres.

Jeżeli nie podasz adresu poczty elektronicznej, będziesz mógł odebrać  informację o przyznaniu dodatku osłonowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju.

Można pobrać wniosek o wypłatę dodatku osłonowego ze strony https://opsladek.naszops.pl/ Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy Gminy Lądek-Zdrój mogą złożyć w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju, ul. Zamenhofa 2, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00–15.00. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można także złożyć elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP,

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Konkursy