Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Utworzono dnia 14.02.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie dotyczące refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r. Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 15:00 pokój nr 16.

 

Komu przysługuje refundacja podatku VAT?

Należy łącznie spełnić dwa warunki:

Warunek 1: • Refundacja przysługuje osobie korzystającej z ogrzewania gazowego – urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB),

Warunek 2: • Gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe:

* w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100,- zł,

* w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

 

Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

Wniosek składa się:

1) w Ośrodku Pomocy Społecznej

2) elektronicznie : poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT.

3) przy użyciu aplikacji mObywatel Pobranie aplikacji mObywatel jest możliwe poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/pobierz-aplikacje1

 

Do wniosku należy dołączyć:

• faktura VAT (dokumentująca dostarczenie paliw gazowych; faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT),

• dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT.

Termin składania wniosków

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

• do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,

• po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Konkursy