Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Terminy składania wniosków na okres zasiłkowy 2019/2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, na okres zasiłkowy (2019/2020) będą przyjmowane:

- elektronicznie od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz wybranych systemów bankowych,

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju przy ul.Zamenhofa 2.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2019 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

 

Dla kogo świadczenie dobry start:

Obecnie jest to drugi rok realizacji programu „Dobry start”, obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2019/2020. Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł i przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się.

 

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:

- 20. roku życia,

- 24. roku życia –w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju zwraca sie z prośbą do osób,które będą ubiegały się o wypłatę świadczenia dobry start, o zakładanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realiacji wypłat.

 

UWAGA !!!! WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020 o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (500+)

 

Od dnia 1 lipca 2019 r. wnioski o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (500+) w formie elektronicznej można składać przez Internet za pomocą portalu emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.

Od dnia 1 sierpnia 2019 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (500+) na okres zasiłkowy 2019/2020 w formie papierowej.

Złożenie prawidłowo wypełnionych wniosków wraz z kompletem dokumentów spowoduje wcześniejszą wypłatę świadczeń.

 

  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

- złoży wniosek do dnia 31 sierpnia wraz z kompletem dokumentów, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

- złoży kompletny wniosek w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

- złoży kompletny wniosek w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 grudnia.

- złoży kompletny wniosek w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 stycznia.

 

  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy

- złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

- złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

- złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do ostatniego lutego.

 

  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowcze (500+) na nowy okres zasiłkowy

- złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 października.

- złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

- złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

- złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 stycznia.

- złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do ostatniego lutego.

 

  •  w sprawie uzyskania Stypendium Szkolnego - Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się: do dnia 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października.

Do stypendium będzie brany pod uwagę dochód z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.                   

                                                                                                                                                                                                                             

Dodatkowe informacje można uzyskać

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju

ul. Zamenhofa 2, w pokoju nr 16

w dniach od poniedziałku do czwartku

w godzinach od 7:30 do 15:30

oraz

pod nr telefonu 74-81-47-160

 

Przypominamy, że piątek jest dniem pracy biurowej

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Konkursy