Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Cele i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych:

 

Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego na terenie Miasta i Gminy. Szybkie i skuteczne podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i zatrzymania przemocy w rodzinie. Zespół tworzy grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.

 

Zadaniami Zespołu Interdyscyplinarnego jest przede wszystkim:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

-inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół może tworzyć Grupy Robocze. Skład grupy roboczej jest podobny do składu Zespołu. Są to przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, jak również kuratorzy sądowi, przedstawiciele innych podmiotów w tym organizacji pozarządowych.

 

Zadaniem Grup Roboczych jest:

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy;

-dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

Dlatego też jeżeli Jesteś świadkiem przemocy w rodzinie bądź jej ofiarą

PRZERWIJ MILCZENIE I REAGUJ!

Jeżeli masz wątpliwość czy masz do czynienia z przemocą czy konfliktem skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju pod nr telefonu74 8 147105 w godzinach od 7.30 do 15.30 lub Komisariatem Policji pod nr. telefonu 47 8 752612.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Konkursy