Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia z zakresu pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej dzieli się na świadczenia pieniężne oraz świadczenia niepieniężne.

 

Do świadczeń niepieniężnych należą:

1. praca socjalna,

2. bilet kredytowany,

3. składki na ubezpieczenie zdrowotne,

4. składki na ubezpieczenie społeczne,

5. pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

6. sprawienie pogrzebu,

7. poradnictwo specjalistyczne,

8. interwencja kryzysowa,

9. schronienie,

10. posiłek,

11. niezbędne ubranie,

12. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych domach pomocy,

13. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz ośrodkach wsparcia,

14. mieszkanie chronione,

15. pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

16. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych.

 

Do świadczeń pieniężnych należą:

1. zasiłek stały,

2. zasiłek okresowy,

3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

4. zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

5. pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,

6. świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. C lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. O cudzoziemcach 7. wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Konkursy